Ascertainable Disorderliness - Southern Cross

Man inte annat än att älska det!

Snart är det dags för skolan igen och allt om hur en atom består av neutrala neutroner, positivt laddade protoner och negativt laddade elektroner. Hur protonerna och neutronerna håller till i atomkärnan medan elektronerna kretsar utanför kärnan. Om hur en kvark är en partikel. Hur det är de minsta byggstenarna vi vet om. Att kvarkar är dem byggstenar som bygger upp hadronerna. De sex olika typerna av kvarkar som finns är uppkvarken, nedkvarken, charm-, sär-, topp- och bottenkvarkarna. Det är Sådant som blir aktuellt nästa månad.!