Ascertainable Disorderliness - Southern Cross

En smart undersökning

Jag arbetar med att göra marknadsundersökningar. Det är riktigt bra för företag som arbetar inom vissa branscher att göra detta. Det går till som så att man gör en undersökning på hur produkten förhåller sig till kunder och hur stor efterfrågan är och hur stort utbudet är och så vidare. Sen så får man massor av information om detta och kan sen anpassa sin marknadsföring så att den fungerar som bäst till vissa grupper av människor som är intresserad av produkten. Så det är verkligen bra att man gör en sådan här undersökning.